==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.
Gerrit Hendrik Göbel zegt: "SK0ENE K0E & St. DE ISALAND"
&D!Tz[i)AYNM02YSTR0ATYNRAELTESN0ARMYVERNUMD(]uAHAH{~~?

Hier een uitsnede van een mooi vroeg 18e eeuws schilderij van G.H. Göbel. De afbeelding = natuurlyck geen waardige blikvanger maar slechts een impressie.

Gerrit Hendrik Göbel/Geubel/Göbelle voelde zich aangetrokken tot de betere kringen en hij deed er al-les aan om de eenvoudige komaf ietwat te verdoezelen en zich omhoog te werken.

Al-les wat Frans was, was "hot" in die tijd en men moest als kunstenaar natuurlijk voldoen aan het beeld wat men van kunstenaars had. (noot: ook toen was er reedsch sprake van prestatie-druk en sociale-dwang om zich te conformeren aan ... wat o.a. leidde tot ...){~~?

In ZW0LDEV&TE2RADAE.rot90gr kunt u stukken van hem vinden waarmee 0nsch helaas concludeert dat 45 hele verzamel-ng van pentekeningen & schilderijen jammergenoeg totaal verspreid door het land ligt, wat een nadere beschouwing binnen QPC context zeer moeilyck maeckt.

Waer 1 kleine zoektocht via Email,Internet e.a. wegen toe kan leiden...

Dankzij de conservatoren M.B. van 'ZU20LESSAY8 Stedelijk museum', P.v.B. van '45V&TE2R GemeenteMusea' + Documentalist R.B. van het Rycksmuseum A'DAE.rot90gr = het mystery rondom deze in RAELT geboren kunstenmaeckert een klein beetje ontrafeld. Ook niet-bevestigde werken werden genoemd, wat natuurlijk heel interessant = veur liefhebbers van totaal-cultuurhistorisch erfgoed uut WELT.EU(ISALAND)

D!Tz[GATHER!NG20VU2|CKS]uAH?

p.s.: JaJa (it)b&l = Nunun Zeit-tyd d@ Zyn u2erk&u2e2r by elck(l)a2rkomen ter markering van duurzaamheidscertificering vanuit MARSHAL2ARTz()uAH20NaCl NYETYDM!L2&N!UMAURUMDA=_=(^^^^)++(^^^^).mir==x4CEz()uAHAH20NaCl&meer ...{~~?

PSUz[i)(V)€rR(Y)z(hy)deAlB-45(U)SA(lVA)(UAVA]uART?
RM_Oudheden@Twitter
R€ACTh|Yz€l~z()uAHU2A_€r
ptah zo beter? ;-)
2 Nov 2015, 14:33
[)....(]
Gerrit Hendrik Göbel

Bijgewerkt: 13 Jan 2014, 15:04
Volg Training +Maak Connectie +Privé Bericht
Historisch Persoon
V(hy)aus|deD!&45NA2MC^M8
Gerrit Hendrik Göbel
Curriculum Vitae
`)>ICK BUN GUTT B0Y FRA H0LLANDSCH 0LDE SK0ELE & IN 1786 BIE RAELT G-BURT WURT & in 1833 BY G0TT. ICK GEN00T EERST LEER V0N MYN FA DER HUSSKYLDER WAR & SYRADSKYLDER WAR & MYN SEAL VERK0CHTE ANAM*DAM ZZT0PYN/LANDKAP YS MYN LYFHYEHREA & ICK GEBRUGT TAL MYNEN TU$CHENTYD UM LVKUNST ZU V0LLMACH&. MIT MYNE LIEBE FRAU DAVID LVCYH00GStr.66 (PRIVENTUS YSENGARDE) UND WURDE BEREITZ IN 1828 ZUR MITTGLIED DES KONIG ANGESTELLT BY ACADEMIDIMEDICI DES UNIVERSALBYLDKUNST]&~
Kom uyt
ISALAND
Zo 0ud Zoude Ick Nu Zyn
233
P_AH[)N€TW€RCK(]H@P?

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito