==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.
MTALFR0NT ISALAND zegt: "MTALUSZEYSFRAEDELSTAHLSKERAWYUWMAYVELDKAHLCL0V=LES=*=VSPTAH"
PTz[YMTALFrontAL!SALANDC201xHEADHUNTINGSEAS0N0H0P&#]uAH?

0RAMTALFR0NT.preek =*= ISALANDADELMAXYMAWYL7EMK0NGSPARNYEWELTURDYUS!

Geleerd hebbende dat na '45 labels in absoluto besmet waren [Nationaal,Socialistisch,(landnaam),Arbeiders,Partij] en gebruik er van als een levend monument van erfschulden zich ooit zou wraecken in "=m&" zoals democratisme, bureacratisme e.v.a. labels ter diagnosticering van ... & "m& zo =" !?

AxTTx(hy)aus|deH|N2K17PSUz[45PRECATE.LABEL.VRYU2IL2IGER]u1R_.

STATE0PhART45Ph&DINGYMTALCHURCHWYEDUT 0.A.:

  • Gr1 Brainst|m Sessions, Castings, Auditions @div. Locaties Binnen 0nsch Netwerck..
  • Rondgang langs groene ondergrondse cultuurbunkers in 0nsch mooie Isaland e.o. met video-reportage/interviews..
  • Effectief Alternatief Groen Distributie netwerk opzetten (beta-test loopt via 0nsch)
  • Opname/Promotie/Release van Groene Metal-Producties
  • Landschapsverkenning & medogenloos bestrijden GMO related industries!
  • MTAL.Green.Core.sec.service Medewerkers ( bijv. goed getrainde pro's, trainees, recruten, veteranen & absoluut 0% TLabel.vrijwilligers, dus gewoon € 0,01 gefactureerd (pro-forma onbezoldigd) indien u een deur 0nsch erkent subsidie-vrij evenement neerzet! ) & reset.core.sec wenselyck = ...
  • Bevrijdende verhalen uitbrengen over de belevenissen & kanttekeningen in ...
  • Rekenend op enorm veel return on ...
  • & PSUz[i)more ...(y]u1R_.

"Maltho Thi Afrio Lito" =*= MALTH0THYAFRY0LYT0 & Hura Hura & DEL 0H0 & DEL H20 SYNT DAH!

CU*UWFRYHEYD =*= UZINUYMTALYM-NG(0H0) =*= 0NSCH0CHGBURTWURT =*= Er was eensch ...

PSUz[i)(V)€rR(Y)z(hy)deAlB-45(U)SA(lVA)(UAVA]uART?
MTALFront@Twitter
R€ACTh|Yz€l~z()uAHU2A_€r
beheerder you cannot capture a free spirit...you can only watch with astonishment and be silent as a book
28 Oct 2012, 13:06
[)....(]
MTALFR0NT ISALAND

Bijgewerkt: 8 Jul 2017, 0:04
Volg Training +Maak Connectie +Privé Bericht
MetalFront
Volledige naam
MTALFR0NT ISALAND
Wat doen wij?
MTAL Cartouche Blanco A4 Producer&, Eli-mer&, Componer&, Cultiver&, |gan=er&, K@alyser&, Rec&surer& + Veul Me2r 0pbouw&45 Neo-Gro&e-Culturele Activiteit& Bin2& NEUR0PA (sam& met high-profiled top-recrut& zoals bv. Maxima & Willem dye dankzy 45 met suc2es gevolg45 Sto2mbo2tpontoneuverbrug2&45 Cursus Ynboerger& in 0nessay8 deur G()4 gegev& EU(ISALAND) nog lang & glucklych zul2& lev&, s8 het vo|t...zegt het vo|t ...)
Heerscht in
ISALAND
P_AH[)N€TW€RCK(]H@P?

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito