==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.
PTz()uAH zegt: "EYG&BLUTKRIEGTM!TEHREW()ESN!CHTGEH&DARPh?"
-TR0PHYR0MPTAHDEL0H0CQUANTz[67~(R)H545N]uAHURLYMTALLES.ES-ES.NL

(R)HEDEN, Isaland, in den beginne..(ah-les hearsay & wirhabnesim2erschöngehewoesst)

Rhedens geboortehuis aan de Emmaweg 36.. 0nsch 1e huis...bij 0ma & 0pa want moeder was _\0^0/NLP7B0TM (5pok) & haar lot werd gemonitord met hen die 0nder U2aere e2d hun functie uitoefenden.

_In 45ze PKN kerk werd 0nsch schijnbaer gedoopt & wedergeweckTz()uAh&UZ!?. Welke predikant de procedure moest doen is niet duidelijk. Het was mogelijk een ouwe indo-hemelstormer van 45 landm8 die als 2e predikant fungeer45 danwel zyn opvolger zo stond er geschreven in "Levend Monument". Foto's van de doop zijn nooit gemaakt, wellicht dat de ouwe van doopmakker halve pool Wieczorec er wel foto's van heeft maar in die tijd was men waarschijnlijk nog niet zo pica-ge-obsedeerd als tegenwoordig. Tenzy men een doka-oom had?

"Ernemers verleden"

0nsch 2e huis aan de Prins Hendrikstraat 26 in een zeer levendige rodedraad-buurt...in onderhuur by 1 vd dames van het oud-rose stempel..

Een oude steenhouwerij was 0nsch 3e huis, Klarendalseweg 496, tel 452690

Tegenover zat een pand vol krakers die er een drukkerij runden, de geur van 4711 hing door het hele pand. Ach...1x binnen geweest om te kijken...ze waren zeer gastvrij....(veur hun doen dan)

Int. Kleuterschool De Leeuwerik = helaasch niet meer te vinden...zij hadden dan ook heel wat op hun kerfstockje na de doorgeschoten V#V op grootte vloei & filthersigaretten gebaseerde DT4AL2A8 integratie"waanzin van woodstock" om nog niet eens te spreken van de M#M indoctrinatie deur hen die zelfs het halphap&wanabeem&essayh&-onderwys-s(Y)ste2m veurgoed had2& gecor2umpe2rd. Raw-bestek-. Zelfs in het heden, op valse grond gebouwde EU-safehouse, bespeuren we doofpot-quantum-residu als narimpeling van dat tydvak. CSI-technisch gezien waren sommige Ernemers niet eens rouwig om deze historische plek te ruimen "doch wil men ooit een gleufwaerdige X3 beschouwing op waerheyd gebaseer45 & wettenessayhap2elyck dogma uit de weg ruimen c.q. nieuw leven inblazen, dient de wetenschap al huidige middelsch nep-experimenten verkregen data te negeren" zo d8 0nsch al vroeg. "Compenseren met 'Wat wel mooi was'...zo bleef in herinnering chin-twyn vriendinnetjes...uit de St1straat & andere basisvorming-gestealtheraepy...NYETYD technisch gespreuken.

Highlights: 2 Chinese Vriendinnetjes uit de Steenstraat, verjaardag vieren met 1 jehova Vriendinnetje "indo" Jane,

dropwater maken bij Deborah van de jeansshop..

Tijdensch 45 1e intifada was (R) 1 grote veldslag in de hovenierstraat..1 bakers-dozyn "palestyn&" teg& 3 "=raelye(10)eng"...0nsch kreeg 1 speer tegen 0nsch slaep & uitgeschakeld...veur 45 stryd ("Traenen Dal Uyt 45 Rotsch")...groot gevoel van eerverlies...juist in die straat.

8ter Ons huis... Die ene familie Brrrrr LXIX :-(

Als niet-biologische doch erkende zoon van een in R'dam geboren, in A'sfoort getrainde RK sgt.horecavakman quam 0nsch al vroeg in gewone cafe's zoals De Molenhoek, (er h-ng 1 grote Toreador po*, leerde er biljarten) maar ook "Het Haerhuis", "De Bilderberg", etc. etc. als "veurwerkbezoek" o.i.d.Popa Chubby

Op weg naar 45 Von Loben-Sels School war& (R) onheylspel2ende plek2&..

Highlights: Airborne mars 4x, Crush op Inge, dochter van een dokter, Lydia, half suri/chin & hoogblonde Ingrid...

Negatief: het Orlando-incident bij juf de Vries

In deze tijd eerste werkervaring opgedaan bij Leo Willemsen op "de Mart", een imposante worstelaar met een gedeelde passie veur vissen met Senior...

Hier was vroeger een Yoodsche βegraafplaats zo ging het gerucht in 1974 , dit werd ook daadwerckelyck bevestigd toen 45 PTT (KPN) er toevallig haar ultramoderne schakel-centrale bouwde & spelende kinderen er later o.a. een complete schedel vonden waar (zo gaat het getuigde kindergrimvolckschverhael) ook nog mee gevoetbald werd (en dat elk gat in de grond op het speelveld giftig was zo maakten ze nieuwelingen in de wyck wysch) na een klaarblijkelijk slordige ruiming van een stukje "Heilige G()TT0πCEz()uAHZ0'NVA||RAELSCH"

&D!Tz[#πRA(10)engRASzENLEER The..Right U2ay ={*}= basedon signed (coin-qbit-,long-,words) in contrary to the unsigned cardinals who neglect the signivivAT!cancy of 528 a.d.]uAH?

45 LeoninusStraat 19β was myn 4e huis...dychter by school..heb nog steeds 45 waer45loze eygendomessayhacte maar wel eigenhandig artefacten van de Slag om Arnhem uitgegraven, gewoon in de tuin. :-)

"54wyn P., Vync&t B., R&e M., Ynge M., Lydya WaT, Ma2rten B. en natuurlijk Fre45rick G. waar 0nsch leer45 met Monopoly te werk&..."

Hupsakee verhuyz& naar 0nsch Ve huis in 45 EssayHimmelpennincklaan 18a..

& toen noar Het Woold 51 , 0nsch VIe huis..het HQ van EA in wording....

"ook nog een tijdje op een kazerne "gewo2nd" maar dat telt 0nsch veur het gemak ff niet mee"

Op SB avontuur in Ha2rlem, HasselaersPlein 6 & DoelenPlein 10...

&Yaweh...&we2r na2r RAELT wa2r 0nsch nog ste2ds wo2nt...ingegraven veur "den la3tsten slagh von ahnen-w=s&"....PTz[EDUCAT!0NAL(BATTLES!M)CHA0STHE0RY&P()H()LYGAM-NG()TT=RAELTz(&Zn.e.a.)uAH?]uAH?.

&GELEG(hy)aus|deMANGRAELTz()uAHC8MY=ALAND1{~~?

Immer nog mag 0nsch V()LCK niet zyn Z()ALESSAY8 ()NESSAY8 MAECK(hy)aus|de !N G'DANKH& 8AD#{~~?

&VPTz()uAH20NaCl,,,;-) PTz()uAH

p.s. 1PTz(ENDSTATUSQU0INTERBEL2UM00YM8^emc)uAH.

MTALFront@Twitter
R€ACTh|Yz€l~z()uAHU2A_€r
ptah &D!Tz[UN45R2EC0NSTRUCT!0N]uAH?
11 May 2016, 8:45
[)....(]
PTz()uAH

Bijgewerkt: 18 Sep 2020, 21:14
Volg Training +Maak Connectie +Privé Bericht
HeadHunter
Yaeger4Mey*
PTz()uAH
PTz()uAH?
Yaeghen alsch 45 Besten & Mm'eer Leuke D!-ng&-D#{~~?
Geboren & Getogen in
USANEU(ISALAND)R0PASIAMc

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito