==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.
VRYH€YDSCHPl€Yn=RÆlTTπ zegt: "[)0lYEBEM8ARBEYDFRYAHBERN!EUM~0z$t&Ry$t.UZ!NUz!N45SlEV&SCH(]uH@P?"
PTAH[$)Hア_ΣWアNDK(!]_HYUちきb-alaπce?

#(M!)~KÆMPF(hy)de&πGbFÜHRr{met mil.core.sec competentie=}-S2AYHA2R&DU&z&PTz[G0E-0EDK02P~~TA45QUATQUANTz~
~TUrMTAl_ARAP2|TAGz()]uAHAHC|.SCD€lBUMW02?_&gl'Ec()leYU!FuD!G!Tz[)=>hetvre2md2@0nsch
 YπNアz()BS0lu2trelatyefq.rot180gr2terperspectyefv0|0g&he2ftwelcke.(]uTAL7AH~=~TEq.rot~..180gE2Tz(Y)uAHAH?

PSUz[i)"Als JCzero uncert. SEMD-MD type MSL gespecialiseerd pgb-zorgprof.l niveau 7-18 met core.sec.mil.pap & expliciete kennis van toen, co-in-service opgeleid door de beste JCI cert. Isala VP Pro.io. van dit moment, leert 0nsch u dat gewone (lees afgeschreven) mensen (label minderwaarde) niet de kans kregen om te overleven binnen zowel oude als nieuwe nato-bevelstuctuur inzake nucleair conflict & 17 minuten moest 0nsch eenheid standhouden om nato tijd te geven veur het al-les vernietigende antwoord & sommige legeronderdelen hadden zelfs een geprognotiseerde overlevingstijd van 2 minuten zo leerde 0nsch na onderzoek by andere afgeschreven (opgeheven-hoofd-legeronderdelen) & wat die onheilspellende kennis veur weerslag had kan men slegs in demografisch buiten-statistische data terugvinden & uw democratie modderde geweun veurt tot het tripelpunt de emmers deed ..."(y]uART.

&PSUz[indien het eerloze pad van democratisten/bureaucratisten inzake MC-groepsbestraffing deur uw criminele rechtstaat wordt gecontinueerd zyt 0nsch genoodzaeckt 45 uitspraak met terugwerkende kracht (tot aan 88-7) tevensch binnen uw vakgroepen toe te passen daar reeds ruymschoots deur uw eigen soort bewezen ==]u1R_.

Zoals u had kunnen opmaken uit 0nsch staatzie portret op het VP schikt mc Satudarah (R) zich globaal achter 0nsch ISALA-MC binnen de gelederen van NEUR0PA Binnenlansche Strijdkrachten ter bescherming van achtergestelde burgerbevolking i.g.v. int. gestuurde inundatie van 0nsch continent deur continentsonvriendelycke elementen... bij terreurdreiging zoals in Manchester...vangen deze speciale eenheden met hun leren jassen de scherven op zodat 0nsch kerngroep een significant hogere overlevingskans heeft dan bij de huidige alfa-faalveiligheidsconcepten waarvan akte Popa Chubby Stoppelhaene 2017 bewees 0nsch dat het moedwillig blokkeren (lees weren van rolstoelers) van toegang oostzijde domineeskamp-zuid (VrijheidsPlein) met EKO kraam de finale doodsteek zal zijn zowel in toegankelijkheidsopzicht als bij ontruiming in geval van calamiteit...VERWIJTBAAR & BREEDSPECTRUM falen van totale periferie == kenmerkend veur deur erfschulden belast volk pseudo-diagnostisch beschouwd?PTz()uAHergo Connectie Lex zal het SH debakel met de vernietigende-rapportage van de collega's kunnen bevestigen...

=PSUz[i)veur het post-45-doctoraal op NEUR0PA's heelmenschenvolcksvertegenweurdigingsbylesbootcamp dient u exact getimed op play te drukken nadat het audio-nlp.footage "bodies" van 0nsch veteranen collectief als cover van "DrowningPool" is afgelopen ++ Waarschuwing, bevat schokkende beelden!]uA1R_

PSUz[i)(V)€rR(Y)z(hy)deAlB-45(U)SA(lVA)(UAVA]uART?
R€ACTh|Yz€l~z()uAHU2A_€r
pamanabcdefcon &D!Tz[YSS€l-linie toegankelyck maecken veur 0nsch stop unsinnige ()-leyd-ng& asap AHAEREHQASAF(]uAH?
9 Aug 1945, 1:02
[)....(]
VRYH€YDSCHPl€Yn=RÆlTTπ

Bijgewerkt: 5 Jun 2018, 10:32
Volg Training +Maak Connectie +Privé Bericht
Historische Gebeurtenis
V(hy)aus|deD!&45NA2MC^M8
VRYH€YDSCHPl€Yn=RÆlTTπ
0V(hy)aus|de0NESSAY8!
={-*-}= 1!Vyrtue2l PR0-Actyeve & ~lagva2rdyge Netwerck 0rgan=@ye met yeah 1 eyg& "Real#Lyve~Th|y" b-n2& 1 H=Th|=ch Verantw02r45 C0Ntext & Met 1 v00r 0NSCH Hel45re B02dessayhap & 1 0n2av0lgbare =Al2(&)eng|us~CHEz()uAH~TYl=(Tma) he2ft VP 00K 1 eyg& UNCERTyFYED! Multy-D=cyplynayre TaskX4CErYMTAl1 Stryd met 0H0p& Vyzyer wa2rby 1 Uytgebreyd Art=tyeck, Polytyek, Socygra3l, Wet&scheap2elyck& Ar~&a2l yngezet wurdt yn 45 Stryd voor "1 veur 0nsch He2lm&essayh& byn2& c|e.sec.~pec~Toegankelycke Wereld in 45 Bre2dste Zyn des W0h||DSCH" == Belev& in Ehe2rbyedwa2rdyge VRYHEYiD byn2& 1 Veylyg Kader van lyefde, respect & V0|~P054, d@ =! gewenste Du2rza2mheyd PAT&TT0P& = Werkelyck~Maeckbaar. (U)m te begyn2& Yn 0NSCH €U(=alala)uAHAH20H0~~πtal2!Tz()uHAHA-D#{~~?
WElTz(EU)uAAAH-1?
ISALAND
YAHR&~!NDSCH=C()CEPTz(_)uZ!E?
74
WehDerGeburtzTAG||RAELTz()uAH?
4/5
QUANTz(STAR_DATE)uAH?
6 Aug 1945
P_AH[)N€TW€RCK(]H@P?

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito