==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.

==0PSUz[i)MTALSERVICE(y]uART.

Bezoek: ptah's Profiel | ptah's Verhalen
21 Jan 2018, 10:54
Geplaatst door ptah
194 keer bekeken

ABC-0H0P&BARYNGHA =^= 123PTz()uAH.

0nsch volk leeft in het numerieke deel van de huidige, met alfabetisme.etc deurspekte, realiteit. Zo werd 0nsch duidelijk dat al uw talen ter diagnose zijn van uw eigen disfunctionele subspecies. Dientengevolge kan een oraal danwel schriftelijk deurgegeven scheppingsverhaal nimmer exact benaderd worden zonder 1 fundamenteel punt in gronden. Logica komt vanuit het numerieke, deur een hemelse vader geformuleerd, kader. 0nsch scheppingsverhaal is geen mythe doch absoluut geformuleerd. Al logica veurtkomende uit absolute openbaring binnen 1 juist getaluniversum leidde tot simpelweg het completeren van 0nsch boom van ken ==, het fundament van bestaansrecht veur 0nsch volk.

0nsch heeft getr8 1 eenvoudige preek te formuleren om met jong & oud te communiceren & aldoende leert men. Slechts de inleiding is in Nederditz geschreven & het openbarende gedeelte is miniem veurzien van commentaar (countrycode 413==314.rev). U kunt het aan 0nsch geopenbaarde met de hand controleren doch het neerschrijven van binaire reeksen zonder innerlijke leiding leidde juist tot globale deformatie zoals u hedentendage kunt terugzien bij op expansie belustte brute-force religies c.q. politieke systema.

Tz(al door openbaringen getriggerde aha momenten zijn logisch gevolg van afwegingen binnen een quantumproces)

Tz(devide et impera) & het voorstellen van links-rechts danwel rechts-links in geschrift leidde bij al beschaafde volkeren tot deformatie in logos & bevorderde het ontstaan van zwarte gaten binnen het in aanleg beperkte kennis-universum

prepare: since alphabetized ppl read from left to right, in this system the student needs to detach Talfa from Tbeta by interpreting revelation in numbers from right to left

target: student learns to calculate the golden standard as th= = fundamental for true teaching

Def: BIT=0|1 (BIT is 0 or 1), BYTE=BITString

[les0,1]:binnen een 1bit universum kan een byte(1bit) 2 waarden vertegenwoordigen

0==[0x(2^0)]==0

1==[1x(2^0)]==1

[les2]:binnen een 2bits universum kan een byte(2bits) 4 waarden vertegenwoordigen

10==[0x(2^0)]+[1x(2^1)]==2

[les3]

11==[1x(2^0)]+[1x(2^1)]==3

naschrift: volkeren met DE waarheid in p8 deformeerden al snel in 1 = DE top

 1
11

p.s. het == 1 veurreght 2 teach doch ijke veur beste mm ing ... PTz()uAH

Promoten & Delen:

Twitter
0nsch Y8&1ECHT4U&==145FIN es.mmerenPTAH
15 May 2018, 9:21

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito